Kariera
Poznańskie Centrum Akrobatyki
zatrudni w Poznaniu
instruktora / trenera akrobatyki lub gimnastyki sportowej
Wymagamy:
- uprawnień do samodzielnego prowadzenia zajęć akrobatycznych lub gimnastycznych
- doświadczenia instruktorskiego lub trenerskiego
- zamiłowania do sportów gimnastycznych
- dobrej organizacji pracy
- wysokiej kultury osobistej
 
Oferujemy:
- umowę o pracę lub zlecenie
- pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:30
- pracę w młodym  i dynamicznym zespole
- przyjazną atmosferę
- atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość rozwoju osobistego
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Poznańskie Centrum Akrobatyki Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowiańska 78, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Poznańskie Centrum Akrobatyki Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Słowiańska 78 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Klikając w przycisk "Wyślij CV" zgadzasz się na przetwarzanie przez Poznańskie Centrum Akrobatyki Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowiańska 78 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
W związku z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja 2018 roku Poznańskie Centrum Akrobatyki Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowiańska 78 wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281):
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Poznańskie Centrum Akrobatyki Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowiańska 78, adres
  • e-mail: info@akrobatyka-poznan.pl.
  • Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  • Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  • Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) oraz nie podlegają przekazaniu poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.
  • Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
  • Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: szkola@akrobatykapoznan.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.